Per la Radiació
Per el Risc
Per la Amortització
Per la Rendibilitat
PERQUÈ UNA INVERSIÓ EN UN PROJECTE SOLAR ?
Per poder obtindre un TIR , al voltant del 20% en funció del tamany del projecte , es a dir , el rendiment del capital aportat , generalment el 20% del cost del projecte , ens rendeix un 20% anual durant el primers 15 anys.
Es sabut que Espanya , es el país de la comunitat europea amb més radiació solar , però a més, dintre de Espanya, segons dades del Ministeri de Indústria , a les comarques de Lleida , es la segona zona  de més radiació de Espanya , fet que ens permet que la mateixa inversió ,obtinguem unes rendibilitats superiors.
Al ser una activat regulada , concretament per el Reial Decret RD 661/2007 , tenim assegurats els ingressos durant els primers 25 anys a una tarifa bonificada un 575% respecte el preu que ens costa actualment un kWh. , es adir la energia generada per al instal·lació la venen a un preu molt superior a que paguem com a consumidors de energia.
Per ser una inversió amb un període de amortització a partir de 7 anys , es a dir el capital invertit el recuperem al cap de 7 anys , sempre en funció del tamany del projecte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experts en Energies Renovables
[CAT] [ESP] [ENG] [DEU] [ITA] [FRA]
  Enegia Solar Tecnologia Inversió Projectes Partners Instalacions  Contactar

[ Info ]  [ Serveis ]  [ Energia Solar ]  [ Tecnologia ]  [ Inversió ]   [ Projectes ]  [ Partners ]

© 2007-2011 EnginSolar Tecnología Solar,SL